Huub Trompenaars – Therapeutische Vorming

Dé opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Na een tiental jaren in de IT-technologie en wat uitstapjes in ‘werken met mensen’ sloeg de balans keihard om in het voordeel van werken met mensen. Toen het leven me daarna ook nog eens een crisis aanreikte waardoor ik een eerste inzicht kreeg in wat ik, als rechtgeaarde en overtuigde Bêta, allemaal liet liggen kon het niet anders of het roer moest om.

Vanaf dat moment, nu alweer 25 jaar geleden, ben ik me gaan toeleggen op het werken met en begrijpen van mensen en bovenal mezelf. Ik heb tal van trainingen, workshops en beroepsopleidingen gedaan die me daar op voor bereidden en handen en voeten toe gaven.

Of het nu was als accountmanager, fieldmanager of peoplemanager ik was altijd ook coach, mentor en vertrouwenspersoon voor de mensen die voor en met me werkten.

Ik kreeg van mijn werkgever gelukkig de ruimte om me steeds verder te ontwikkelen en begon steeds meer te coachen en trainingen te ontwikkelen die ik, vaak met een andere collega, zelf ook gaf aan de doelgroep.

Tegelijkertijd deed ik ook steeds meer opleidingen en trainingen die ver buiten mijn Bêta opvoeding en ver buiten het domein van mijn IT-werkgever lagen. De ‘Beroepsopleiding astrologie’ en de opleiding ‘Symbolische Psychologie volgens C. G. Jung’ zijn daarin bijzonder vormend geweest en brachten me tot andere inzichten.

In mijn lessen Therapeutische vorming is nog steeds die ene vraag van C.G. Jung heel belangrijk; “Wat is het in mij dat maakt dat ik zo reageer op datgene buiten mij?”

Ik heb zo in de loop van de jaren een rijk instrumentarium en brede kijk opgebouwd over hoe en waarom mensen dingen doen.

Ongeacht of je het bekijkt vanuit het Jungiaanse perspectief noemt, of vanuit de astrologie, (life)-coaching of vanuit het perspectief van de Vier Natuurkwaliteiten, het gaat er steeds weer om dat ik als mens wordt wie ik bedoeld ben te zijn en dat ik besef dat ik daarin zelf verantwoordelijkheid mag of heb te nemen. Ik kan immers niemand anders de schuld geven.  Persoonlijk Leiderschap heeft in die zin lang hoog in het vaandel gestaan. Een eigen praktijk kon ook niet uitblijven. Redelijk snel gevolgd door de uitnodiging om ook les te gaan geven aan de HvNA. Omdat ik toen al weer even bij mijn IT werkgever weg was heb ik daar graag ‘ja’ op gezegd.

Afgelopen oktober boodt het leven me opnieuw een keerpunt aan in de vorm van een hartinfarct gevolgd door een bypass-operatie. De operatie leidde tot een impactvolle roaler-coaster en is inmiddels geluwd tot een ‘boeiend en rijk proces’. Het heeft me vele rijke inzichten en impulsen gegeven.

Een ervan is dat mijn praktijk een andere naam en insteek mag krijgen. De tweede is dat ik een boek wil schrijven. De titel van het boek en de nieuwe naam van mijn praktijk zijn aan elkaar gelijk: “Het leven nodigt je uit”

“Het leven nodigt je uit” is uiteindelijk wat mij beweegt en waar het voor mij om draait. Kunnen inzien dat in wat er (met mij) gebeurt in feite een uitnodiging schuil gaat van het leven. De uitnodiging is om te kijken of in dat wat er gebeurt, niet ook iets van mij is. Dat is dan voor mij, of voor mijn cliënten, iets om mee te werken.

In mijn praktijk “Het leven nodigt je uit” werk ik als levensprocesbegeleider, of in de huidige hype als life-caoch, met mensen die in hun leven op een kruispunt terecht zijn gekomen. Daarin stel ik mezelf en alles wat ik geleerd en ervaren heb  in dienst van mijn mijn cliënt.

Hoezeer we als mensen ook proberen vast te houden, het leven stroomt, nodigt ons uit mee te stromen. In ons vastklampen aan wat was, botsen we met de levensstroom. Alsof je in een rivier ligt met je handen geklemd om dat ene houvast op de oever waar je nog net bij kon. En terwijl je zo vasthoudt voel je hoe de stroom aan je trekt. Doodsbang om los te laten en meegesleurd te worden door de levensstroom grijp je wanhopiger vast, tot het niet meer kan. En daar ga je, kopje onder eerst nog, waarna je hoestend en proestend boven komt, soms even niet meer wetend waar je bent. En als dan na enige tijd de rust wederkeert, zie je dat het best oké is. Je ziet ook veel meer dan je ooit gedacht had, omdat je vanuit het stromen kan zien wat op de oever aan je voorbij trekt.
Deze metafoor is op vele levensgebieden van toepassing: kindertijd, carrière, relaties, werkgever en
uiteindelijk ook het leven zelf. Vastgrijpen, vaak niet met de intentie om ooit nog los te laten. Toch is dat regelmatig wat Het Leven ons vraagt, loslaten, de levenstroom instappen, meestromen. Helemaal als blijkt dat we het verkeerde beet hebben of als dat wat we zo innig vasthouden heeft uitgediend.
Loslaten is een hele klus. Vaak houdt je niet alleen zelf de oever vast, velen worden ook vanaf de oever vastgehouden. Dan wordt er van twee kanten aan je getrokken. Met elkaar houden we graag alles en iedereen op zijn plaats.
Toch vraagt Het Leven om loslaten. En bij dat loslaten hoort ook afscheid nemen en rouw, wat respect vraagt en tijd. Het vraagt niet alleen tijd, het vraagt ook begeleiding, steun. Je moet
het weliswaar allemaal zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
Als levenprocesbegeleider help ik je om hier naar te kijken, mogelijk vanuit een ander perspectief. Wat vraagt om loslaten, waar moet je nog afscheid van nemen, waar heb je nog om te rouwen. Ik stroom met je mee als je hebt losgelaten totdat jij je weer thuis voelt in de levensstroom.

Ofschoon ik niet ben opgeleid als Natuurgeneeskundige, heeft in veel van de door mij genoten opleidingen juist het therapeutische karakter van de relatie centraal gestaan. De vier natuurkwaliteiten komen in verschillende varianten in een aantal opleidingen regelmatig voorbij. De nascholing m.b.t. de Vier Natuurkwaliteiten van Esther en Renée was daarop een rijke aanvulling. 

 

Wat oud-studenten over mij zeggen: 

“De lessen ‘Therapeutische Vorming’ van Huub hebben mij elke keer weer gefascineerd, geïnspireerd en gemotiveerd. Het heeft me geleerd om mezelf te ontwikkelen als belangrijkste hulpmiddel binnen de natuurgeneeskundige therapie. Het is mij duidelijk geworden dat ik diegene ben die patiënten ondersteunt en geneest. Huub heeft mij geleerd om mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen te ontdekken en hiernaar te handelen. Ook het oppakken en loslaten van persoonlijke knelpunten heeft mij geholpen om de therapeut te worden die ik nu ben. Zo zal ik één les nooit vergeten: tijdens de les waar we ons innerlijke kind mochten laten spreken, werd ik geraakt door het verdriet wat ik in mij droeg. Met hulp van Huub heb ik een reis van persoonlijke ontwikkeling gemaakt, wat mij nu nog steeds kracht en veel positiviteit geeft.”

“Natuurtherapie Esra Tjemkes”

De lessen van Huub zijn voor mij heel belangrijk geweest, hij is inspirator, “danspartner”, rots, spiegel, sparringpartner en vertrouwenspersoon in een ( en dan vergeet ik er vast nog een paar…)!

Huub kan je als geen ander aanzetten tot het ontwarren van alle touwtjes waar we aan denken vast te zitten, en doorloopt dat hele proces samen met je, met oprechte interesse en verbinding.

Zijn lessen hebben er bij mij voor gezorgd dat ik me veilig voelde in mijn ontwikkeling als mens en therapeut, mijn grenzen heb leren herkennen, verkennen, en duidelijk neer heb kunnen zetten, dit alles met het nodige vallen en opstaan waar ik zoveel van geleerd heb.

Hierdoor kon ik weer vrij bewegen in mijn ontwikkeling, kon ik groeien en kreeg ik zelfvertrouwen en mijn “eigenwijze” terug wat mij gemaakt heeft tot de mens en therapeut die ik nu ben.

Thanks Huub, je bent de beste !

“Muriel Pelle-Calis, Silver Lining Homeopathy”

Ik ben opgeleid in onder andere:

 • Nascholing Vier Natuurkwaliteiten
 • Pedagogische Didactische Bekwaamheid
 • De Maskermaker – Phoenix opleidingen
 • Systemisch werk – Phoenix opleidingen
 • Psychologische Astrologische Counselling Training
 • School voor Coaching,  Leergang Coachen voor Professionals
 • People Leadership Development Training
 • Opleiding  Professionele Astrologie, Stichting Achernar
 • Opleiding Tarot en symboliek
 • Droomwerk met Zilla Kooij
 • Business Leadership Development
 • Opleiding Symbolische Psychologie, Stichting Odrerir
 • WO Biologie

Mijn vaardigheden en competenties:

 • Trainer, Coach, Levensprocesbegeleider
 • Docent Therapeutische Vorming
 • Jungiaans Astroloog
 • Droomwerker / Systemisch werker
 • People Developmentmanager
 • Lijnmanagement/Peoplemanagement/MT Lid
 • Divisie coach
 • Accountmanager
 • Projectleider

Mijn lidmaatschappen: 

 • Erkend Praktijkvoerend lid Astrologische Vakvereniging Nederland
 • Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO)
 • Ethische Code Phoenix Opleidingen