Jolien Daenen – Stagedocent

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

In 2018 ben ik gestart als docent in de stage, waar ik samen met Irma van Dort de 1e-4e jaars studenten begeleid in de praktijk. Ik richt me daarbij op de intake en de uitwerking. Irma op de lichaamsgerichte kant. Na 3 jaar met veel plezier ook de lessen voeding te hebben verzorgd aan de NAVN, richt ik me vanaf september 2019 volledig op de stagepraktijk. Ik vind het inspirerend om te zien hoe onze studenten zich niet alleen staande weten te houden, maar zich ook echt weten neer te zetten als therapeut in de stagesetting. Hoe ze met elkaar een tot een behandelplan kunnen komen en waarbij zoveel creativiteit wordt gebruikt. Mooi om te zien hoe ze het als groep met elkaar dragen, waarbij de inbreng van iedereen van belang is. Telkens als ik dat zie, voel ik zoveel trots en raak ik telkens weer geïnspireerd als therapeut en als docent.

Naarmate ik ouder wordt merk ik dat ik het leven steeds meer ga zien als een spel. In spelen is er geen goede of slechte keus, je gaat gewoon dingen uitproberen die je leuk lijken en ziet wat het resultaat is. Zoals kleine kinderen spel gebruiken om te leren, denk ik dat we dat als volwassenen ook nog steeds doen. Het herkennen hiervan is iets wat ik zelf gemist heb toen ik op school zal. Ik nam alles zo serieus, met als gevolg dat het leren juist lastig werd, door alle onzekerheid die dat opriep. Wat ik probeer te brengen naar mijn studenten toe is dat ze leren weer gaan zien als een spel, als iets leuks en als iets waarbij je opties hebt. Hoe wil jij leren?

Over mij

Dat ik therapeut wilde worden, wist ik al heel lang. Maar in welke richting, daar had ik geen idee van. Tot ik op mijn 27e in een baan zat waar ik niet gelukkig werd en ik besloot dat het anders moest. Ik had een passie voor massage en toen ik online de opleiding natuurgeneeskunde tegen kwam, wist ik dat ik het had gevonden. Met ontzettend veel plezier heb ik de 5 jarige opleiding afgerond en ben in 2016 gestart met mijn eigen praktijk, Embodied Nature.

Al op mijn 16e was het zaadje voor lesgeven gepland, maar nooit vond ik de vorm waarin ik dat wilde doen. Toen ik daarom de kans kreeg om te starten met lesgeven bij de NAVN, bracht dat voor mij de cirkel weer helemaal rond.