Namens docenten: Marion Pluimes

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Marion Pluimes heeft zitting in het bestuur namens de docenten en is tevens secretaris.

Tekst volgt