Namens docenten: Renée Koenders

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Renée Koenders heeft zitting in het bestuur namens de docenten en is tevens bestuursvoorzitter

Er is gekozen voor een coöperatie omdat dit de meest transparante organisatievorm is. Docenten, therapeuten en studenten zijn hierin gelijkwaardig gerepresenteerd. Vandaar onze slogan: met elkaar voor elkaar en door elkaar! Door onze krachten kunnen bundelen, een geweldige interactie met elkaar kunnen hebben en hierdoor ontstaat een! Er is niemand belangrijker of minder belangrijk, iedereen die zich aansluit mag zijn / haar steentje bijdragen en heeft inspraak in beslissingen die gemaakt moeten worden.

Voorzitter Renée Koenders

Wat zijn de voordelen voor een student en is het verplicht lid te worden van de coöperatie?
Niemand kan verplicht lid worden, dat is een vrije keuze. De voordelen zijn vooral korting op bijvoorbeeld les- en inschrijfgeld en natuurlijk inspraak in de coöperatie. Zo wordt je meer betrokken bij de hele opleiding.

Kunnen jullie meer vertellen over de therapeuten die deel zijn van de coöperatie? Wie zijn zij en wat is hun rol?
De therapeuten zijn het werkveld en weten de behoeften aan bij- en nascholing. Zij hebben samen regelmatig intervisie. Zij kunnen studenten begeleiden bij hun studie (bijles) en ondersteunen bij het starten met de praktijk, ook heel praktisch bijvoorbeeld met de app – groep.

Is de opleiding NAVN geaccrediteerd door een beroepsvereniging en kun je meteen een praktijk starten?
Ja, het programma van de opleiding is geaccrediteerd door de onafhankelijke KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Zij attenderen de beroepsverenigingen met een KTNO verenigingsaccount op de nieuw afgegeven accreditatie en verzoeken hen om deze te erkennen voor hun leden. Zo zijn we niet meer afhankelijk van één beroepsvereniging. Beroepsverenigingen regelen de randvoorwaarden voor je praktijk zoals klachtrecht, aansprakelijkheid, verzekering en vergoedingen. Zodra je er aantoe bent kun je (vanaf het 2e jaar) onder supervisie van een docent, starten met je praktijk. 

Heb ik na de opleiding alle benodigde kennis en papieren om vergoed te worden door zorgverzekeraars?
Ja, de opleiding voldoet ook aan alle eisen van de zorgverzekeraars. Je hoeft  er dus geen cursussen naast te volgen. Door het nauwe contact met het werkveld zijn we in staat soepel mee te bewegen met de nieuwste ontwikkelingen.