Namens studenten: Liedewij Giri

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Ik ben Liedewij Giri, 41 jaar en studeer in schooljaar 2019-2020 als 3e jaars voor Natuurgeneeskundig Therapeut aan de NAvN.

In de doorstart van de NAvN heb ik mijn hulp aangeboden omdat ik het noodzakelijk vind om de kennis van het docententeam en het aanbod van de lesstof voor een 5 jarige opleiding beschikbaar te houden voor studenten zoals ikzelf. Daarnaast heb ik ervaring in het besturen van een stichting (voor ontwikkelingswerk) en momenteel neem ik deel aan een coöperatie (van een eco-wijk). Ik hou wel van pionierswerk waarin passie en daadkracht samenkomen.

In het begin was het alle hands aan dek om de deze mooie opleiding voort te kunnen laten gaan. Ons doel is om een uniek platform neer te zetten vanuit waar Natuurgeneeskunde solide en waardig kan staan. Op de NAvN krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma ook deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten. Dat vind ik bijna even waardevol als de aangeleerde kennis zelf; je moet namelijk ook iets met je verworvenheden kunnen doen en dan is intervisie en bijscholing op niveau heel belangrijk.

De samenstelling van ons bestuur is opgemaakt uit studenten, docenten en therapeuten die verbonden zijn aan de NAvN coöperatie. Dat maakt ons een heel veelzijdig team wat goed inzicht heeft in de behoeftes en waarden van die verschillende segmenten. Waar wij in het begin vooral bezig waren met meer praktische zaken zoals een geschikte locatie, zal het bestuur zich later meer richten op het bewaken waarvoor de NAvN staat. Tip en top ons met je feedback zodat wij van jouw inzichten op de hoogte zijn.

Door vele handen is er al enorm veel werk verricht en dat vind ik een geweldig prestatie. Ik ben dan ook trots op wat wij samen kunnen en geloof heel sterk in onze eigen kracht. Per slot maken wij de NAvN coöperatie uit het beste van onszelf en dat geeft diepgang, betrokkenheid en kwaliteit.

Ik wens iedereen veel succes en bovenal veel plezier!