Namens therapeuten: Rosalie Thijssen

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Rosalie Thijssen heeft zitting in het bestuur namens de therapeuten en is tevens penningmeester.

Als oud klasgenoot van Leonie hoefde ik niet lang na te denken toen zij in 2015 vroeg of ik mee wilde denken over een platform voor afgestudeerde Therapeuten. De voordelen van samen werken en je krachten bundelen spraken mij direct aan. Na mijn afstuderen hebben mijn collega’s mij dan ook terug kunnen zien als ondersteunende kracht achter Leonie, en als een persoon die graag meer wilde met het Platform. In 2017 heb ik daarom samen met Marike van Eijs een enquête gehouden onder de leden van het Platform voor de 4 Natuurkwaliteiten. Daar kwam duidelijk uit dat de leden graag de verbinding houden met de docenten, we ons graag gezamenlijk zichtbaar maken via de website van de 4 Natuurkwaliteiten en dat zij /wij meer willen dan alleen intervisie. Ook de mogelijkheid tot na- en bijscholing, verbinding blijven houden en de vraag naar een actieve bijdrage van alle leden blijkt aan te blijven spreken. Op basis daarvan zijn Leonie en ik gaan onderzoeken hoe we het Platform dan vorm zouden gaan geven. En in die zoektocht kwamen we de speciale vereniging: “De coöperatie” tegen.

In deze vorm van verenigen zie ik alle gevraagde onderdelen op een mooie manier samenvallen. En zie ik ook de mogelijkheid om ons als therapeuten/behandelaars volgens de 4 Natuurkwaliteiten te profileren ten opzichte van andere natuurgeneeskundigen. Om onze kwaliteiten te bundelen en in te zetten om onze basis en achtergrond meer zichtbaar te laten worden. Klanten te laten weten waarom ze speciaal voor ons zouden kunnen kiezen, wat wij ze te bieden hebben.

Als bestuurslid luister ik graag naar jullie wensen en ideeën en kan ik ondersteunen om deze ideeën handen en voeten te geven. Om als brug te dienen naar de andere therapeuten en naar het bestuur toe wil ik de kwaliteiten die ik in huis heb graag inzetten om zo voor iedereen een veilige thuishaven te bieden. Een plek waar je collega’s terug kunt vinden die jouw taal spreken, die bereid zijn om naar jou te luisteren als jij een vraag hebt waar je zelf niet uitkomt en waar je jouw geweldige ideeën om jouw praktijk op te zetten of om de 4 Natuurkwaliteiten breder uit te dragen kan delen. Daarbij mag je mij aanspreken op voortgang van ideeën die door de groep uitgevoerd worden. En waar ik van iedereen verwacht een actieve bijdrage te krijgen om het Platform van de 4 Natuurkwaliteiten de professionele thuishaven te laten zijn die ons in onze kracht en waarde schat en laat groeien.

Mijn persoonlijke bijdrage aan het uitdragen van de 4 Natuurkwaliteiten is het ontwikkelen van Het 4 Natuurkwaliteitenspel samen met Marike van Eijs. Hiermee wil ik de 4 Natuurkwaliteiten en de temperamentenleer grotere bekendheid geven op een speelse, snelle manier. Mijn droom is dat deze kennis bijdraagt aan begrip voor de acties en reacties binnen onze samenleving en daarmee naar een wereld waarin alle 4 de natuurkwaliteiten weer in balans komen en zo tot een gezondere wereld leiden.

Rosalie