Privacy Policy

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Onze Privacy Policy kunt u hier als PDF downloaden

De Coöperatieve Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde U.A. (hierna: NAvN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De NAvN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beheer

De website www.navn.nl wordt beheerd door de NAvN. De contactgegevens zijn te vinden op deze website (navn.nl).

Cookiebeleid

 • Bij het gebruik van deze website kunnen de NAvN of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt de NAvN niet met derden.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • De NAvN maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie op de site persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
 • De NAvN maakt gebruik van Analytics cookies waarmee het surfgedrag van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – wordt verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren

Gegevens van bezoekers

 • De NAvN zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 • De NAvN bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website worden permanent bewaard. Deze gegevens zijn anoniem en zijn nooit te herleiden naar een persoon of organisatie.
 • De NAvN verstrekt persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld docenten of het bestuur) alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens
inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Aan het inzage verzoek zijn de volgende kosten verbonden: € 0,23 per copy met een maximum van € 5,00 exclusief verzendkosten.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Indien zich een incident voordoet zal de NAvN hier met alle zorgvuldigheid mee omgaan, afhankelijk van het incident zal het bestuur disciplinaire maatregels nemen of dit melden bij de desbetreffende instanties.
 • U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!  De contactgegevens staan vermeld op deze website (navn.nl).

Disclaimer

De NAvN is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Onze Privacy Policy kunt u hier als PDF downloaden