Curriculum

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Alles is verbonden..

In het curriculum dat wordt gegeven op de NAVN wordt uitgegaan van de onderlinge verbondenheid tussen de vakken. Diagnose en therapie zijn met elkaar verbonden, net zoals natuurgeneeskunde en medische basiskennis. Niets wordt modulair, als losstaande vakken gegeven, alles is geïntegreerd. Hierdoor ontvang je in onze 5 jarige opleiding een zeer compleet pakket.

Op de pagina’s van de afzonderlijke vakken kun je meer lezen over het curriculum van de NAVN.