Lichaams Gericht Werken

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Het lichaam als vorm van diagnose en behandeling

In het vak Lichaams Gericht Werk (LGW) leer je dat het lichaam zowel een diagnostisch als ook een therapeutisch instrument is. Vooropgesteld dat je het kunt lezen. Dat ‘lezen’ van het lichaam leer je in mijn lessen.

In de colleges wordt altijd eerst een stukje theorie gegeven, waarna er gelijk een praktijkles volgt. In al mijn lessen zijn we lekker praktisch bezig, waardoor de aangeboden lesstof gelijk eigen gemaakt kan worden.

De onderwerpen die aan bod komen zijn gelaatsdiagnose en gelaatsmassage, voetdiagnose en voetmassage, rugmassage, bindweefseldiagnostieken en bindweefselmassages, houding/buik diagnostiek, buikmassages, schröpfen, energetische massage, hydrotherapie. Ook wordt er aandacht besteed aan het beschermen van jezelf tegen het ongewenst  uitwisselen van energie tijdens het uitvoeren van LGW en maken we gebruik van korte oefeningen/meditaties daarvoor.

De aangeboden lesstof wordt met elk collegejaar verdiept en aangevuld, zodat je gaandeweg de collegejaren je de stof en technieken kunt eigen maken.

Naast deze LGW colleges geef ik samen met Selma Bijl de praktijkweekenden in het 2e en 3e jaar, waarin we aan de gang gaan met verschillende reinigende technieken binnen de natuurgeneeskunde. Ook ben ik stagedocent voor de collegejaren 1 t/m 3.