Medische Basiskennis

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Medische Basis Kennis (MBK) geïntegreerd in de opleiding

Op de NAVN is de medische basiskennis verdeeld over vier jaar. Kennis van anatomie en fysiologie wordt gezien als de basis van de andere vakken. Deze kennis wordt op logische wijze gekoppeld aan de pathologie.

Het 1e jaar begint met het bewegingsapparaat, als basis voor het waarnemen van de patiënt in de natuurgeneeskundige anamnese (hoe komt iemand binnen) en natuurlijk voor Lichaams Gericht Werk (LGW). Vervolgens komt de spijsvertering aan bod, deze speelt een centrale rol bij natuurgeneeskunde, voeding, fytotherapie en LGW. Ook het observeren van de huid heeft voor natuurgeneeskunde en LGW een belangrijke waarde.

In het 2e jaar komen de overige uitscheidingsorganen aan bod: ademhalingsstelsel, nieren en urinewegen en genitaal stelsel. Het genitaalstelsel wordt logischerwijs vervolgd met zwangerschap, embryologie en kindertijd en daarna het hormoonsysteem.

In het 3e jaar komen de meer complexe systemen (hart en vaatstelsel, bloed- en lymfestelsel, sensorisch systeem en zenuwstelsel) aan bod. Het 4e jaar staat in het teken van het kennen van de grenzen van het vakgebied en eigen deskundigheid. Niet alleen wat betreft de rode vlaggen, maar ook door de gezondheidsethiek het hele jaar centraal te stellen. Zo leren te studenten de juiste afwegingen te maken om veilig praktijk te kunnen voeren in het 5e jaar en daarna.

Aan het eind van het 4e studiejaar heeft de student voldaan aan de CPION eisen medische basiskennis van 40 EC’s. Op deze wijze wordt een geïntegreerde en complete opleiding aangeboden, waarmee elke 5e jaars student direct de praktijk in kan.

In het MBK programma zitten alle onderwerpen die bij een goede opleiding medische basiskennis horen. Bijzonder is dat alle docenten ook in de therapeutische praktijk werkzaam zijn en er in de lessen veel ruimte is voor casuïstiek uit de praktijk.
Dit maakt dat de stof direct gaat leven en dus makkelijker opgenomen kan worden. Van elk onderwerp wordt eerst de anatomie en fysiologie behandeld en aansluitend daaraan de pathologie. Direct daarna volgt een toets. De toetsen worden hierdoor niet te groot, een veel gehoorde wens van studenten.

Het programma is volledig aangepast aan de allernieuwste PLATO eisen (van november 2018-2019). Er is onder andere extra aandacht voor de SOLK. Dit zijn de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Aandoeningen die door regulier medisch onderzoek niet verklaard kunnen worden, maar wel reëel aanwezig zijn.

Voor studenten die al een (groot) gedeelte van de medische basiskennis hebben gehad, kan een aangepast programma worden samengesteld, waarin alle missende onderdelen aan bod zullen komen.