Therapeutische Vorming

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Vertrekpunt

Jouw persoonlijke ontwikkeling is belangrijk in iedere relatie, meer bijzonder nog in een therapeutische relatie. Je neemt immers altijd jezelf mee. Alleen degene die zich vrijelijk open kan stellen voor de ander krijgt toegang tot en zicht op de ander en vervolgens op kern van zijn/haar onbalans in gezondheid. Door in contact te komen met de ander kom je onherroepelijk jezelf tegen. Je moet dan ook jezelf eerst tegen komen voordat je het kunt worden. Jezelf leren kennen vraagt om reflectie en bewustwording, om een licht te laten schijnen in het onbewuste en je schaduw. Dat is geen eenvoudige leerweg, maar het vormt wel de kern van het therapeutschap. De ontwikkeling tot therapeut vormt een wezenlijk deel van de opleiding. De ontwikkeling tot therapeut gaat hand in hand met de ontwikkeling van je zelf. Echter zonder dat de opleiding een therapeutische kader gaat worden voor iedere student. Het eigen therapeutische proces hoort nadrukkelijk buiten de opleiding.

Het doel van de hele vijfjarige opleiding is te komen tot een therapeutische grondhouding. De therapeut krijgt geen instrumentarium aangereikt, maar dient zichzelf  tot instrument te ontwikkelen.

De geformuleerde einddoelen/eindtermen streven er naar richting te geven aan deze ontwikkeling van de student tot instrument.

Dat de vier pijlers van gezondheid hierin een centrale rol spelen mag voor zichzelf spreken.

Relatie met Portfolio

Therapeutische Vorming heeft een meer dan duidelijke band met Portfolio.

Leren zoals bedoeld in de context van het portfolio betreft nou net niet het leren van feiten en het halen van goede cijfers voor een tentamen. Het leren in het portfolio gaat veel meer over de student zelf.

Reflecties zijn onderdeel van het portfolio maar dat wat de basis van reflecties vormt is de student zelf: het vakmatig handelen, de professionele houding, zicht op de eigen blokkades, de eigen levensloop, overtuigingen, oordelen, de eigen ziekmakende beweging, de impact vanuit de familielijn, miasma’s en erfelijke belasting, het eigen temperament, het eigen ineffectief gedrag, de eigen helende beweging. Allemaal onderdeel van het reflecteren en leren van de student. En waar mogelijk steeds weer teruggebracht naar het vak, de professie en het vakmatig handelen, m.a.w. naar de vier pijlers van gezondheid.

Deze onderdelen en de nieuw verworven inzichten daarin alsook de weg er naar toe behoren onderdeel te zijn van het portfolio.

Zelfstudie en portfolio

“Je moet jezelf eerst tegenkomen voor je het kunt worden” is een prachtig vertrekpunt. Evenals de indringende vraag van C.G. Jung: “Wat is het in mij dat maakt dat ik zo reageer op datgene buiten mij?”. Vier of zes lesblokken in het jaarcurriculum is daarvoor veel te weinig. Het meeste werk doe je op andere momenten, zowel binnen als buiten de school, maar wel steeds binnen het kader van je toekomstige professie.

Al dat werk en zelfstudie, al dat tegenkomen van jezelf, behoort onderdeel te worden van je portfolio. Daar mag het neergeslagen worden en daar krijg jij als Natuurgeneeskundige in wording, steeds meer vorm.