Stages en praktijkervaring opdoen

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Tijdens de opleiding zijn er allerlei momenten waarbij je praktijkervaring op kunt doen. Dat is zowel in de lessen door met elkaar te oefenen, met live patiënten in de klas, de praktijkweekenden, de externe stages en in het bijzonder tijdens de interne stages. De interne stages vinden plaats in ons praktijkleercentrum en onze stagekliniek. De stages vormen een onderdeel van het totale leerplan en zorgen voor een verbinding tussen de verschillende vakken. In elk jaar loop je stage, eerst door vooral mee te kijken en langzaamaan door steeds meer zelf te doen. En tot slot ga je in het 5e jaar nagenoeg geheel zelfstandig aan het werk.

Interne stage

In de eerste jaren verzorgt de NAvN de interne stagedagen in het praktijkleercentrum. Je oefent hier verschillende therapeutische handelingen. In de hogere jaren behandel je patiënten onder supervisie in de stagekliniek. Hier ga je ook aan de slag met vervolgconsulten, steeds onder supervisie van een docent.  De interactie tussen de studenten uit de verschillende studiejaren maakt deze interne stage extra leerzaam. De gehele stage bestaat uit 140 contacturen. Patiënten worden door studenten aangedragen of kunnen zichzelf aanmelden als deelnemer via dit inschrijfformulier

Vooraf aan elke stagedag kies je enkele leerdoelen waar je aan wilt werken, die je doorgeeft aan de stagebegeleiders. Deze doelen heb je gewoonlijk al aan het begin van het jaar in je portfolio  opgenomen en kies je a.d.h.v. je eigen leerweg. Met die gekozen leerdoelen ga je tijdens de stage aan de slag.

Het einddoel van de stage is dat de student voldoende beroepsvaardig is en de student als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag kan. We zijn tenslotte een VAKopleiding.

Externe stage

Studenten kunnen naast de interne stages ervaring op doen bij natuurgeneeskundig therapeuten  die al enige tijd werkzaam zijn in het veld. En in het 4e jaar ga je als student ook naar beurzen e.d. om jezelf en je vak te presenteren.

Livepatienten in de klas

Tijdens de colleges worden in de loop van het studiejaar livepatiënten uitgenodigd. De klassikaal afgenomen anamnese van deze patiënten worden in alle vakdisciplines geanalyseerd, uitgewerkt en gekoppeld. Studenten oefenen zo in een praktijksetting om verdieping op te doen en verbanden te leren zien tussen de verschillende disciplines.

Praktijkweekend

Tijdens de praktijkweekenden kun je je op een rustige en ontspannen manier in het vak verdiepen en praktische vaardigheden eigen maken. De weekenden zijn steevast op een mooie locatie in Nederland. In alle praktijkweekenden zijn steeds twee verschillende leerjaren/klassen aanwezig. De interactie tussen de verschillende jaren is voor iedereen een verrijking. Deelname aan de praktijkweekenden is verplicht.