Tineke Eleveld – Voeding

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Tineke is een ervaren, warme, vrolijke en gedreven Natuurgeneeskundige. Ze richt zich op de gezond makende en houdende beweging in het leven.

Tineke: “Het gaat over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het vrij bewegen in je leven. Dat is het meest effectief. Hoe je dat merkt? Aan de hoeveelheid energie die dat je geeft”. Het gaat er daarbij om dat je van het passief ‘zijn’ van je eigen leven gaat naar het doen en bijstellen daarvan. Tineke doet dat zelf ook: ze is initiërend, een creatief denker en geeft graag vorm aan nieuwe dingen, en daar waar nodig stelt ze bij.

Docent Natuurgeneeskunde en Yoga

Tineke doceert Natuurgeneeskunde aan verschillende opleidingen. Ze heeft een reguliere onderwijsbevoegdheid om op MBO en HBO lessen te geven. Tevens heeft ze diverse opleidingen in de Natuurlijke Gezondheid opgezet en vorm gegeven.

Daarnaast heeft ze thuis haar eigen praktijk als Natuurgeneeskundige, waar ze haar coaching voor zowel groepen en als individuen vormgeeft.

Naast deze activiteiten is Tineke Yogadocent. Ze heeft samen met haar man NamoNamah, een 4 jarige HBO-opleiding tot Yogadocent ontwikkeld, en verzorgt deze aan huis in Westerbroek.

In actie komen is essentieel

Ze vindt het belangrijk om te zijn en te leren. De basis daarbij is het in actie komen. “Loop mee met je wensen en dromen en waarden en normen, niet te snel of te langzaam. Wanneer je op die manier contact maakt zal elke stap zinvol zijn en zal je iets leren”. Van belang daarbij is het voelbaar beleven van innerlijke processen, er vervolgens woorden aan te geven en uiteindelijk te komen tot concrete acties.

Voeding op alle fronten

Tineke is regulier, alternatief en complementair opgeleid in de voeding. “Essentieel in het leven is Voeding: de verbinding met het leven!” Holistisch gezien betekent dit dat je op alle fronten gezonde voeding nodig hebt.

Het leven is voor haar congruent aan de 4 NatuurKwaliteiten. Ze begeeft zich de laatste 30 jaar als Natuurgeneeskundig Therapeut en Coach en Docent Natuurgeneeskunde bij diverse opleidingsinstituten, in de inspirerende wereld van de natuurgeneeskunde.