Waarom kies je voor deze opleiding?

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Waar kies je voor als je kiest voor een opleiding aan de NAVN

De opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut is een compleet alles-in-1-pakket. Om therapeut te worden kun je bij ons geen modules volgen. Waarom is dit zo belangrijk?

  • Alle docenten spreken één taal, de taal van de natuur gebaseerd op 4 pijlers. Dit is superhandig voor jou als student omdat je zo de kennis, die je tot je neemt bij de verschillende vakken, meteen in een groter geheel begrijpt. En dat groter geheel is jouw unieke patiënt met zijn eigen unieke constitutie. Je hoeft dus niet, zoals bij een modulair onderwijssysteem, zelf op zoek naar een onderliggend en verbindend systeem. Bij modulair onderwijs zijn de vakken niet op elkaar afgestemd. Voorbeeld: bij anatomie leer je over het maag/darmstelsel en gelijktijdig bij natuurgeneeskunde  over de emotionele/mentale en spirituele betekenis van dit orgaan en bij fytotherapie de kruiden waarmee je dit orgaan kunt versterken.
  • Na 5 jaar ben je ook echt klaar, heb je een praktijk staan en ben je aangesloten bij een beroepsvereniging zodat je consulten (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering. Alle kennis en ervaring die je daarvoor nodig hebt ligt al besloten in onze opleiding. Modulair onderwijs is zo populair omdat het goedkoper te organiseren is en het lijkt ook goedkoper voor jou. Er wordt gesproken over een 1-jarige of 2-jarige HBO opleiding. Maar HBO niveau (240 ECT= 6.720 uren onderwijs!) is nooit in 1 of 2 jaar te organiseren. Om echt als 1e lijn zorgverlener aan de slag te kunnen moet je ook veel stages lopen en contacten met livepatiënten hebben. De medische basiskennis (zoals anatomie, fysiologie en pathologie) moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet geleerd hebben hoe je een praktijk moet voeren en je hebt begeleiding en supervisie nodig door ervaren docenten. Bij de NAVN hoef je dit later niet meer apart in te kopen. Het ligt al besloten in onze opleiding.
  • Gezondheidskunde in plaats van ziekenzorg. Lees dit artikel uit het blad van de NWP van Renee en Esther om te begrijpen dat bij deze opleiding niet ziekte centraal staat maar gezondheid. Dit betekent dat je vanaf dag 1 getraind wordt in gezondheid en hoe je deze kunt verbeteren en kunt blijven verbeteren. Dit is een wezenlijke andere benadering dan dat je de ziekte centraal zet en alles leert over ziektes. Het inzetten van kruiden of het geven van een goed voedingsadvies betekent nog niet dat je met natuurgeneeskunde bezig bent. Het is de visie erachter, de 4 pijlers, die maakt dat je jouw patiënt werkelijk kunt begeleiden naar gezondheid. Je leert bij ons hoe je de gezondheid kunt beoordelen a.h.v. lichaamsgerichte diagostieken,voeding- en gedragskeuzes, wat er nodig is om de gezondheid op peil te houden (preventieve en palliatieve zorg) én wat je kunt doen om gezondheid te verbeteren en hoe je dit kunt meten en inzichtelijk kunt maken voor je patiënt (curatieve zorg).
  • Met het behalen van je diploma heb je alle accreditaties die nodig zijn om een eigen praktijk te kunnen beginnen, die door de meeste ziektekostenverzekeraars (in de aanvullende verzekering) wordt vergoed.
  • Door alle jaren heen krijg je lessen in ‘Therapeutische Vorming’ en ‘Ondernemen-doe-je-zo!’. Deze zijn afgestemd met de overige vakken. Ook hier spreken we één taal, de taal van de natuur, gebaseerd op 4 pijlers, zodat je begrijpt hoe je deze vaardigheden kunt toepassen in je eigen praktijk en bij je eigen patiënten. Want van wie kun je het opzetten van een een eigen praktijk nou beter leren dan van ervaren therapeuten! Onze docenten hebben met elkaar al meer dan 100 jaar ervaring.
  • Niet alleen multiple choice tentamens, maar tentamens waarmee jouw inzicht en vaardigheden worden getoetst zodat je voelt dat je na vijf jaar klaar bent om onze collega te zijn.
  • Je hebt als student de steun en het begrip van je studiegroep, waarmee je in 5 jaar een goede band opbouwt. Vanaf het eerste jaar werk je samen in intervisiegroepjes. Juist omdat je allemaal verschillend bent kun je zo veel van elkaar en aan elkaar leren.
  • Een team van zeer ervaren docenten. En daarmee bedoelen we niet alleen ervaren in onderwijzen maar evenzeer in de praktijk van therapeut.

Natuurgeneeskunde gaat over verbinden. Verbind jij je met ons?

Krijg je langzaamaan ook steeds meer zin in deze opleiding? En ben je benieuwd geworden naar de kosten? Lees hier verder!