Waarom een VIJF-jarige opleiding?

Onze opleiding voor Natuurgeneeskunde in Nederland

Op dit moment zien we een beweging om Natuurgeneeskunde terug te brengen tot een vierjarige opleiding. Heel verleidelijk. Er lijken voordelen aan te zitten en naar wat we zo proeven om ons heen verkoopt het ook beter. Immers, liever in 4 jaar een diploma dan in vijf jaar. Maar is dat wel zo?


… dat betekent een studielast van 37,5 uur studie per week in een vierjarige en toch ook nog altijd 29,1 uur studie per week in een vijfjarige …

Het bevorderen van de samenwerking tussen natuurgeneeskundig therapeuten en regulier geneeskundigen is een van de doelstellingen van de NAVN. Hiervoor vinden wij het belangrijk om op te leiden tot een niveau dat gelijkwaardig is aan andere paramedici, zoals fysiotherapeuten en logopedisten. Dat wil zeggen een niveau gelijkwaardig aan het huidige HBO Bachelor niveau of NLQF/EQF niveau 6.

Een kleine rekensom laat zien waar voor ons de schoen wringt. De wetgever stelt dat een opleiding op HBO Bachelor niveau in totaal 240 ECTS moet omvatten. Dus 60 ECTS per jaar voor een vierjarige, 48 ECTS per jaar voor een vijfjarige. Iedere ECTS betekent wettelijk voor de student een belasting van 28 uren. Biedt een opleiding minder aan dan is het mogelijk geen HBO Bachelor niveau. Klassikaal en zelfstudie tezamen brengen dus een studielast van 1680 uren in een vierjarige en 1344 uren voor een vijfjarige opleiding. Uitgaande van 40 effectieve studieweken betekent dat een studielast van 37,5 uur studie per week in een vierjarige en toch ook nog altijd 29,1 uur studie per week in een vijfjarige.

Deze rekensom is hieronder in de verschillende stappen weergegeven.

We weten uit ervaring hoe zwaar het is om een dergelijke studie te doen. En 29 uur opbrengen voor studie naast een gezinsleven, naast een geheel of gedeeltelijke baan legt een enorme druk op alle betrokkenen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Om deze druk echter week in, week uit op 37,5 uur te handhaven vinden wij geen doen. Niet voor onszelf en al helemaal niet voor de student. We streven er naar om iedere student op een gezonde manier aan de eindstreep te brengen. En gezien de onderliggende cijfers en onze ervaring, doen we dat liever in een vijfjarige opleiding, zodat we onderweg niemand moeten achterlaten.

.

4-jarig5-jarig
Totaal studiepunten opleidingA240240
Aantal studiejarenB45
Per jaar studiepuntenA/B6048
Per studiepunt belastingsurenC2828
TotaalD = (A/B)*C16801344
Aantal collegedagen per studiejaarD3030
Aantal lesdagen per weekE11
Aantal lesuren per dagF66
Totaal aantal uren klassikaalG = D*E*F180180
Blijft over uren zelfstudieD-G15001164
Totale doorlooptijd van een lesjaar in wekenH4040
Studiebelasting per week, buiten lesuren in de klasI37,529,1


We streven er naar om iedere student op een gezonde manier aan de eindstreep te brengen … … … zodat we onderweg niemand moeten achterlaten.

Nog even dit

Op korte termijn LIJKT het misschien financieel gunstiger om voor een 4-jarige opleiding te kiezen. Op langere termijn kan juist het 5e studiejaar voor meer inkomen en zelfvertrouwen zorgen. Niet alleen bouw je in het 5e jaar onder supervisie al een klantenkring op, ook sta je met veel meer vakkennis en zelfvertrouwen in je praktijk. Bovendien hoef je met een beroepsopleiding op HBO Bachelor niveau bijvoorbeeld over je consulten geen 21%BTW af te dragen aan de belastingdienst. Daarmee heb je de kosten van het 5e studiejaar snel terugverdiend.