van zaadje tot bloei

Jaar 1
WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.09.18 PM

#1 Ontdekken en onbevangen waarnemen

In het eerste jaar breng je de kennis en vaardigheden die je in de opleiding opdoet, in verband met jezelf en de mensen om je heen. Je houdt je bezig met vragen: ‘Wie ben ik, als mens en als toekomstig therapeut. ‘Waar liggen mijn kwaliteiten en waar liggen mijn valkuilen?’ Maar ook, ‘Wat betekent gezondheid voor mij?’ We richten ons op het leren onbevangen waarnemen. Je krijgt je eerste introductie in alle vakken, zowel theorie als praktijk.

Jaar 2
WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.05.03 PM (1)

# 2  Kennis en vaardigheden

In het tweede jaar ga je van het leren met jezelf als studieobject steeds meer naar het leren aan de hand van de ander. Kennis, vaardigheden en therapeutische houding wordt geoefend op elkaar. Je reflecteert op je rol als therapeut, ‘Wat in mijzelf kom ik tegen in relatie met de ander?’ We duiken steeds verder in het natuurgeneeskundig wereldbeeld.

Jaar 3
WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.09.29 PM

#3 Verdiepen en verbinden

In het derde jaar raakt het natuurgeneeskundig denken steeds meer verankerd. Je therapeutische houding begint zich te vormen. Met je kennis en vaardigheden die je in de verschillende vakken hebt opgedaan kun je steeds makkelijker de verbanden leggen in relatie met de ander.  

Jaar 4
jouwpad_jaar4

#3 Praktijk opstarten

De theoretische basis is gelegd, nu ga je leren dansen met de kennis die je hebt opgedaan. In de stages ga je onder begeleiding behandelen. In de lessen praktijkvoering ga je leren wat ervoor nodig is om een praktijk te starten en misschien ga je dat zelfs ook al doen.  

Jaar 5
WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.09.31 PM

#5 Aan het werk als natuurgeneeskundige

Ben je nog niet gestart met je eigen praktijk in het vierde jaar, dan ga je dat in dit jaar zeker doen. Onder supervisie van onze docenten ga je als onderdeel van je afstuderen je eigen patiënten behandelen binnen je eigen praktijk. Alle kennis die je nodig hebt om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan heb je inmiddels op zak. Dit jaar staat in het teken van het (onder begeleiding) toepassen.

Veelgestelde vragen

Wat is het niveau van de opleiding?

Onze opleiding is op HBO-Bachelor niveau met 240 EC’s verdeeld over 5 jaar. Een EC is de eenheid van de studielast in het ECTS, European Credit Transfer System. Een EC staat voor 28 studiebelastingsuren.

Hoeveel lesdagen zijn er per jaar?

Het aantal collegedagen is inderdaad een belangrijk onderwerp. Juist om het niveau van een opleiding te kunnen onderscheiden.

Het aantal collegedagen is bij ons al jarenlang hetzelfde: 10 maanden lang gemiddeld 3 zaterdagen per maand een lesdag, waarvan 1 in het praktijkweekend wordt gecombineerd met een zondag. In totaal 31 lesdagen per jaar. Dit is nodig om in 5 jaar het zelfde HBO niveau te bereiken als andere paramedici (zoals fysiotherapeuten) in een 4-jarige dagopleiding krijgen. Bij dit HBO niveau hoort een studielast 240 studiepunten (EC’s).

Wat is het mens-en wereldbeeld van de natuurgeneeskunde?

In het mens- en wereldbeeld van de NAVN staat gezondheid centraal. Het beeld van gezondheid is gebaseerd op de bewegingen van de natuur die al eeuwenlang door natuurgeneeskundigen aan elkaar worden door gegeven. Het eerste dat je leert is dat jij een onderdeel bent van de natuur.  Je staat er niet boven en er niet naast maar je bent onderdeel van een groter geheel. Je vormt een verbinding met dit grotere geheel. De bewegingen van de gehele natuur, vind je terug in jouw natuur. 

Dit mens- en wereldbeeld blijkt in de praktijk goed te passen bij eigenlijk alle andere visies. In de loop van de jaren zal je hier veel over nadenken en met elkaar over discussiëren. Het komt bij alle vakken terug. Vaak aan de hand van praktische opdrachten. Het onderwerp karma en reïncarnatie komt bijvoorbeeld ter sprake bij de opdracht orgaandonatie van het vak medische basiskennis. 

Hoe zit het met de studiebelasting?

Een afgestudeerde verwoordde het zo:”De reële zelfstudietijd is per persoon natuurlijk verschillend, maar was voor mij persoonlijk gemiddeld zo’n 12 lesuren per week (los van de lessen op zaterdag). In het eerste jaar minder.” 

Voor de meeste studenten lijkt de studiebelasting minder. Dat komt ook omdat de meeste lessen zo interessant zijn, dat je al in de les heel veel oppikt. Zeker als je zelf al veel hebt gedaan, valt er vaak veel op zijn plek en blijk je al veel meer te weten dan je dacht. De studie gaat voornamelijk over mensen en de natuur en die heb je je hele leven al bestudeerd.

Vrijstellingen

Een vrijstelling ontvang je wanneer je kunt aantonen dat je onderdelen van de aangeboden opleiding op tenminste HBO-bachelor niveau hebt voltooid en deze voldoende beheerst. Bij aanvang van ieder leerjaar is het mogelijk om voor het betreffende jaar vrijstellingen aan te vragen. Meer informatie over vrijstellingen in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Wij geven de opleiding in Nederland op een niveau gelijkwaardig aan het HBO-Bachelor niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding geldt:

– een afgeronde MBO-4 opleiding
– diploma HAVO
– diploma VWO
– of een diploma gelijkwaardig aan voornoemde diploma’s. Bij voorkeur met biologie en scheikunde.

Verder is passieve kennis van de Engelse taal vereist, aangezien veel vakliteratuur in deze taal is geschreven.

Wanneer je opleidingsachtergrond in eerste instantie onvoldoende lijkt te zijn, hoeft dit niet direct uitsluiting van de opleiding tot gevolg te hebben. Mocht je zelf twijfelen of je voldoet aan de gestelde eisen, adviseren wij je om een gesprek aan te vragen. 

Hoe ziet een lesdag eruit?

Vanaf 09.00 uur is de school open voor koffie, thee en bijkletsen.
09.30-11.00 uur 1e blok
11.15-12.45 uur 2e blok
13.30-15.00 uur 3e blok
15.15-16.45 uur 4e blok

Soms heb je 1 vak per blok en sommige vakken hebben je meerdere blokken achter elkaar zoals bijvoorbeeld Lichaamsgerichtwerk waar er vaak wordt gemasseerd. De lessen zijn interactief en worden zowel binnen als bijvoorbeeld in de kruidentuin gegeven.

Krijg ik ook les in ondernemen?

Vanaf het 1e jaar krijg je ook les in het starten van een eigen praktijk. Want van wie kun je het opzetten van een een eigen praktijk nou beter leren dan van onze docenten, die allen ook ervaren therapeuten zijn! 

Wanneer start de opleiding en kan ik later instromen?

We beginnen elk jaar in september. Of je dit jaar nog in kan stromen kan je het beste zelf bepalen. Je zal in ieder geval de lesstof die je hebt gemist zelf in moeten halen en misschien wat extra opdrachten moeten maken. Misschien vind je het leuk om op de opleiding in Zaltbommel te komen kijken? Dan kan je je oriënteren en vast de sfeer opsnuiven.

ZIE JIJ JEZELF ALS NATUURGENEESKUNDIGE?

Kom studeren aan de NAVN

Wij worden erkend door

Wij zijn geregistreerd door

nl_NLDutch

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party