Blog

De 4 natuurkwaliteiten

4natkwal-1024x768
4Natuurkwaliteiten / Gezondheid / Natuurgeneeskunde

De 4 natuurkwaliteiten

Ontdek de 4 natuurkwaliteiten en leer jezelf en de wereld beter te begrijpen

De natuurkwaliteiten Warm en Koud geven balans in actie en rust, ze laten je persoonlijke dynamiek zien. Doe je iets wel of niet? Reageer je meestal direct of wacht je af? Is je klacht acuut of chronisch?
De natuurkwaliteiten Droog en Vocht geven balans in focus en het niet meetbare. Ben ik geconcentreerd of ontspannen? Kan je hoofdzaak van bijzaak onderscheiden of loopt het meer door elkaar heen? Heb je vage, veranderende klachten of ervaar je altijd dezelfde klachten als je weerstand vermindert.
Hoe is die balans in jouw leven? Komen alle 4 de kwaliteiten voldoende aan bod? Kun je ze alle 4 effectief inzetten als je ze nodig hebt?
Alle 4 de natuurkwaliteiten zijn even belangrijk en vormen een dynamisch geheel. Wanneer deze niet in balans zijn ben jij dat ook niet.

Want de natuur? Dat ben jij!

Het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten verruimt het huidig wetenschappelijk paradigma. Met behulp van de 4 natuurkwaliteiten is het mogelijk jezelf en de wereld beter te begrijpen. De huidige wetenschap onderzoekt een deel van het geheel en sluit uit wat hier geen direct meetbaar verband mee heeft. Geplaatst binnen het kader van de 4 natuurkwaliteiten kun je zeggen dat de wetenschap alleen de kwaliteit Droog (h)erkent en brengt daarmee maar een halve waarheid in beeld. De kwaliteit Vocht is echter gelijkwaardig en vult de andere helft van de waarheid aan die complexer en ongrijpbaarder is. De waarheid is èn simpel èn complex. Absolute ‘waarheid’ is altijd een paradox.

In de volksmond betekent ‘het is niet wetenschappelijk bewezen’, dat het niet waar is. Echter die aanname klopt niet, want niet alles is te meten. Ook als wetenschap wordt toegepast, blijkt de logica in het echt ingewikkelder te zijn. Zelfs een gort’droge’ wetenschap als wiskunde kent het irrationele getal ‘pi’. Ook in onze tijdsberekening moet een schrikkeljaar worden ingevoerd om de theorie aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. De waarheid is ruimer dan wat de wetenschap ons nu biedt.

Renée Koenders en Esther Tenhagen hebben, door de gelijkwaardigheid van de 4 natuurkwaliteiten en de bewegelijkheid op de assen te benadrukken, het paradigma aangepast voor onze tijd.

De 4 pijlers

Het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten is ruimer dan alleen de kwaliteiten Warm, Koud, Droog en Vocht. Het is door Renée Koenders en Esther Tenhagen ontwikkeld vanuit de natuurgeneeskunde en daarom neemt gezondheid een centrale plaats in. Om gezondheid meetbaar te kunnen maken zijn de 4 pijlers ontstaan:

Gezondheid = zelfstandig en effectief gedrag met behoud van zoveel mogelijk energie (gerelateerd aan het geheel)

In gezondheid beweegt men ruim en vrij over beide assen van de 4 natuurkwaliteiten.
In gezondheid wordt op alle niveaus zelfstandig en effectief uitgescheiden. Alle uitscheidingsorganen zijn sterk.
In een werkelijk holistische visie wordt alles altijd tegelijkertijd op alle niveaus gezien. De genoemde punten staan niet los van elkaar en er is geen hiërarchie.

Je krijgt door de 4 natuurkwaliteiten inzicht in jezelf én in je omgeving. Het maakt niet uit waar je werkt of wat je doet, of dat nu in de gezondheidszorg, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, thuis of in de stervensbegeleiding, de relatietherapie of de yoga is. Het is te gebruiken als een dynamische persoonlijkheidstypering voor managers en HR. Om de mensen in je team beter te begrijpen, onderling begrip te kweken en het ziekteverzuim te reduceren. Kortom iedereen die zichzelf en/of zijn vakgebied gezonder, duurzamer, dynamischer en inzichtelijker wilt maken, kan het leren en toepassen.

Waarom een ruimer paradigma met een verwijzing naar de natuur?

Het past in deze tijd waarin we op zoek zijn naar meer verbinding.
Het past in deze tijd waarin we aanlopen tegen de grenzen van de toepassing van de gangbare wetenschap.
Het past bij het inzicht dat de mens een onderdeel is van de natuur.
Door dit paradigma te kennen én toe te passen, leer je van elkaar te begrijpen wat je verbindt maar ook waarin je verschilt en dat dit normaal is.
Voor bedrijven geeft het paradigma inzicht of je team de juiste kwaliteiten bezit die nodig zijn voor jullie succes.
Het is leuk, herkenbaar en overal toepasbaar…..

 

Geschreven door Renee Koenders en Esther Tenhagen – www.4natuurkwaliteiten.nl

nl_NLDutch

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party